อินโดนีเซีย สั่งห้ามติดฉลาก “ปราศจากน้ำมันปาล์ม" ในผลิตภัณฑ์อาหาร

รัฐบาลอินโดนีเซีย ประกาศสั่งแบนผลิตภัณฑ์อาหารที่ติดฉลาก “ปราศจากน้ำมันปาล์ม (palm oil-free)” โดยสำนักงานควบคุมอาหารและยาแห่งชาติของอินโดนีเซีย (National Drug and Food Control Agency) ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบร้านค้าปลีกทั่วประเทศ เนื่องจากการติดฉลากปราศจากน้ำมันปาล์มบนผลิตภัณฑ์อาหาร อาจทำให้ผู้บริโภคเกิดการเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ

รัฐบาลอินโดนีเซีย ประกาศสั่งแบนผลิตภัณฑ์อาหารที่ติดฉลาก “ปราศจากน้ำมันปาล์ม (palm oil-free)” โดยสำนักงานควบคุมอาหารและยาแห่งชาติของอินโดนีเซีย (National Drug and Food Control Agency) ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบร้านค้าปลีกทั่วประเทศ เนื่องจากการติดฉลากปราศจากน้ำมันปาล์มบนผลิตภัณฑ์อาหาร อาจทำให้ผู้บริโภคเกิดการเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ การติดฉลากดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของอินโดนีเซียอย่างรุนแรง ด้วยปาล์มน้ำมันเป็นสินค้าสำคัญของอินโดนีเซีย ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน และส่งออกน้ำมันปาล์มเป็นจำนวนมาก

         ทั้งนี้ อินโดนีเซีย ได้ประกาศว่าผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หากติดฉลากปราศจากน้ำมันปาล์ม (palm oil-free) จะถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย และจะดำเนินคดีแก่ผู้จำหน่ายจนถึงที่สุด

download PDF