เวียดนามส่งเสริมลำไยสู่ตลาดออสเตรเลีย

สำนักงานส่งเสริมการค้าเวียดนามในออสเตรเลียกำลังดำเนินการเพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกลำไยเวียดนามได้รับใบอนุญาตนำเข้าจากรัฐบาลออสเตรเลียโดยเร็วที่สุด ข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยในการประชุมเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างเวียดนามและออสเตรเลียที่จัดขึ้นในนครซิดนีย์โดยมีตัวแทนของ 7 จังหวัดในเวียดนาม ได้แก่ จังหวัด Tuyen Quang, Hai Duong, Quang Binh, Khanh Hoa, Dak Lak, Dong Thap และ Can Tho รวมทั้งบริษัทผู้ที่เข้าร่วมประชุมของออสเตรเลีย สมาคมธุรกิจ และกองทุนต่าง ๆ มากกว่า 40 ราย

 

นาย Nguyen Phu Hoa ผู้อำนวยการสำนักงานฯ กล่าวว่า ตามข้อกำหนดการนำเข้าล่าสุดของกระทรวงเกษตรออสเตรเลียเกี่ยวกับการนำเข้าลำไยสดจากเวียดนาม สำนักงานฯ ได้หารือกับเกษตรกรชาวสนผลไม้ของเวียดนามที่ปลูกผลไม้และผู้ประกอบการจากทั้งสองฝ่าย เพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกเวียดนามจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ รวมทั้งได้มีประสานงานระหว่างหน่วยงานและธุรกิจของทั้งสองประเทศในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมลำไยเวียดนามในกลุ่มประเทศโอเชียเนียไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนงานในการส่งเสริมการส่งออกให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมถึงมีการจัดตั้งสายด่วนผู้บริโภคสินค้าของเวียดนามในออสเตรเลีย โดยสมาคมชาวเวียดนามที่จะทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลไปยังบริษัทออสเตรเลีย

download PDF