ข้าวฟิลิปปินส์ราคาตกอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์ (Philippine Statistics Authority : PSA) แสดงราคาข้าวที่ลดลง 3 เดือนต่อเนื่องหลังจากที่ฟิลิปปินส์เปิดเสรี ให้ภาคเอกชนนำเข้าข้าวได้มากยิ่งขึ้น ณ สิ้นเดือนมิถุนายนราคาขายส่งข้าวสารขาวอยู่ที่ 39.30 เปโซ/กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 6 จากเดิมราคา 41.58 เปโซ/กิโลกรัม เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเกียวกันของปีก่อน และยังลดลง    ร้อยละ 0.1 ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ซึ่งส่งผลให้ราคาขายปลีกโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.3 อยู่ที่ 42.92 เปโซ/กิโลกรัม ในขณะเดียวกัน ราคาขายส่งของข้าวสารขาวธรรมดาอยู่ที่ 35.39 เปโซ/กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 7.4 และราคาขายปลีกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 38.56 เปโซ/กิโลกรัม

เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นผลดีต่อเอกชนและผู้บริโภค เนื่องจากได้ซื้อข้าวในราคาที่ถูกลงและสามารถนำเข้าข้าวได้ตามต้องการ แต่ส่งผลให้เกษตรกรในท้องถิ่นประสบกับปัญหาราคาข้าวหน้าฟาร์มลดลง ซึ่งราคาโดยเฉลี่ยของข้าวสารจากฟาร์มลดลงอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 17.85 เปโซ/กิโลกรัม โดยรวมแล้วราคา ณ ปัจจุบันลดลงร้อยละ 17 จากเดิมราคาอยู่ที่ 21.38 เปโซต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับปีที่แล้วก่อนเปิดเสรีนำเข้าข้าว

ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หลังจากเปิดเสรีนำเข้าข้าว การเก็บเกี่ยวข้าวในท้องถิ่นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น รวมถึงผลจากการนำเข้าข้าวที่ล้นตลาดทำให้ราคาข้าวสารหน้าฟาร์มลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังส่งผลให้ปริมาณข้าวสำรองในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 2.94 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จากปริมาณข้าวสำรองในปีที่แล้วอยู่ที่ 2.91 ล้านตัน และยังเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 จากเดือนที่แล้วอยู่ที่ 2.63 ล้นตัน

ที่มา :   สืบค้นเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562

https://www.philstar.com/business/2019/07/08/1932799/rice-prices-still-falling

 

 

download PDF