พิกัดศุลกากร 4 หลัก

Im-Ex stat (สถิติ ส่งออก-นำเข้า)

พิกัดศุลกากร 4 หลัก
เงื่อนไขการคำนวน
ตั้งแต่(ย้อนหลัง 5 ปี)
รายการสะสมตั้งแต่เดือน
เรียงตาม
ประเภทข้อมูล
ประเภทรายงาน
จำนวนรายการที่แสดง
* ไม่ต้องใส่กรณีแสดงทั้งหมด