กลับสู่หน้าหลัก | ข้อมูลล่าสุด(yyyy/mm/d) : 2016-12-01
ช่วงปี 2012 - 2016

Im-Ex stat (สถิติ ส่งออก-นำเข้า)

พิกัดสินค้า
เงื่อนไขการคำนวน
ตั้งแต่(ย้อนหลัง 5 ปี)
รายการสะสมตั้งแต่เดือน
เรียงตาม
ประเภทข้อมูล
ประเภทรายงาน
จำนวนรายการที่แสดง
* ไม่ต้องใส่กรณีแสดงทั้งหมด
ประเทศ
เงื่อนไขการคำนวน
ตั้งแต่(ย้อนหลัง 5 ปี)
รายการสะสมตั้งแต่เดือน
เรียงตาม
ประเภทข้อมูล
ประเภทรายงาน
จำนวนรายการที่แสดง
* ไม่ต้องใส่กรณีแสดงทั้งหมด