SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เสบียงจ้านไทยฟู้ด จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0845556007325
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 4/16 ถนนพิชัยเดชะ ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี #84120
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต และจำหน่าย อาหารพร้อมปรุง อาหารสำเร็จรูป

Links