ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ฟาร์มฟู้ดกู๊ดไล๊ฟ์ จำกัด
บริษัท ฟาร์มฟู้ดกู๊ดไล๊ฟ์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505561003441
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 56 หมู่ที่ 5 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 064-001-0014
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : www.oonorganic.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลผลิตทางการเกษตร

แผนที่ :


Links