ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด คริสปี้ ชิลลี่ อารีย์ แบรนด์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คริสปี้ ชิลลี่ อารีย์ แบรนด์
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0503564006139
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 375 หมู่ที่ 11 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ : 095-1247275
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : Facebook : พริกทอดกรอบคลุกงาbyคุณอารีย์.

รายละเอียดธุรกิจ :

พริกทอด

แผนที่ :


Links