ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ฟู้ดอินซิเดนซ์ จำกัด
บริษัท ฟู้ดอินซิเดนซ์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0115559024006
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 414/1 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02-3243434
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : www.th.nutriozchips.com

รายละเอียดธุรกิจ :

OEM ผัก ผลไม้อบกรอบ

แผนที่ :


Links