ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เคเอเอฟ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
บริษัท เคเอเอฟ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0255548000177
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 201/1 หมู่ที่ 7 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โทรศัพท์ : 075-845031
แฟกซ์ : 075-845031
เว็บไซต์ : www.kafthailandth.wixsite.com

รายละเอียดธุรกิจ :

รับซื้อผลไม้สดและส่งออก

แผนที่ :


Links