SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เอเชีย แอกริคัลเชอะ โปรดักส์ จำกัด
เอเชีย แอกริคัลเชอะ โปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105543110927
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 95/1 หมู่ 2 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ : 0-5438-0560
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต นำเข้า ส่งออกอาหาร เครื่องกระป๋อง ผลไ


Links