SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เวิลด์ อกริคัลเชอร์ แอนด์ ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด
บจ.เวิลด์ อกริคัลเชอร์ แอนด์ ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105555167058
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 82/194 ซอยซีเมนต์ไทย ต.ลาดยาว อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร #10900
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่องปรุงรส

Links