ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูมีตัง เฮลท์ฟู้ด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูมีตัง เฮลท์ฟู้ด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0903564000552
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 22/26 หมู่ที่ 11 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0952522555
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : Facebook : คูมีตังเฮลท์ฟู้ด

รายละเอียดธุรกิจ :

พุทราจีนอบแห้งไร้เมล็ด

แผนที่ :


Links