ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745537000800
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 60/2 หมู่ที่ 7 ซอยสินประสงค์ ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0-2420-7272
แฟกซ์ : 0-2431-0908
เว็บไซต์ : www.worldfoodinter.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตอาหารสำเร็จรูปอาหารกระป๋องอาหารบรรจุกล่องขนมเพื่อจำหน่ายในประเทศ นำ้ผลหไม้ ขนมขบเคี้ยว วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม

แผนที่ :


Links