ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ฟรุต แอนด์ เวจ วิลเลจ จำกัด
บริษัท ฟรุต แอนด์ เวจ วิลเลจ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135558008759
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 49/352-353 หมู่ที่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 098-2484568
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : www.fvvillage.com

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร

แผนที่ :


Links