ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มลำไยแปลงใหญ่แม่ปั๋ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มลำไยแปลงใหญ่แม่ปั๋ง
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0503564001579
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 204 หมู่ที่ 10 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ : 088-2885358
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : www.chiangmaipremium.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ลำไยสด ลำไยแปรรูป

แผนที่ :


Links