ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กล้วยฉาบภูทอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กล้วยฉาบภูทอง
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0413564000221
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 87 หมู่ที่ 2 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340
โทรศัพท์ : 085-1740032
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : Facebook : กล้วยฉาบภูทอง

รายละเอียดธุรกิจ :

กล้วยฉาบ เผือกฉาบ มันฉาบ

แผนที่ :


Links