ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท คุ้มคำหล่อ ผลไม้แช่แข็ง จำกัด
บริษัท คุ้มคำหล่อ ผลไม้แช่แข็ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0515564000094
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 26/4 หมู่ที่ 9 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120
โทรศัพท์ : 099-5324388
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : Facebook : คุ้มคำหล่อ ผลไม้แช่แข็ง

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง

แผนที่ :


Links