ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ภักษา ออแกนิก จำกัด
บริษัท ภักษา ออแกนิก จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0735564000238
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 135 หมู่ที่ 16 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 091-4944442
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : Facebook : ภักษา ออแกนิก ฟาร์ม - Bhaksa Organic Farm

รายละเอียดธุรกิจ :

ผงเคล ออแกนิก

แผนที่ :


Links