SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เวิลด์ แอคธิฟ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0575555001857
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 53 หมู่ที่ 7 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย #57210
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

Links