SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เวลตี้ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บจ.เวลตี้ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0125546007515
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 32/3 32/8 32/9 หมู่ที่ 3 ถนนไทรน้อย-บางเลน ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี #11150
โทรศัพท์ : 0-2921-9842
แฟกซ์ : 0-2921-9840
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตเพื่อจำหน่าย (ข้าวเกรียบ)

Links