ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0575552000582
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 213 หมู่ที่ 2 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053-372-991-2
แฟกซ์ : 053-372-993
เว็บไซต์ : www.preserveagro.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผักผลไม้แช่แข็ง

แผนที่ :


Links