ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ไทย ไฟน์ ฟู้ดส์ (ทีเอฟเอฟ) จำกัด
บริษัท ไทย ไฟน์ ฟู้ดส์ (ทีเอฟเอฟ) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0215556004569
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 403 หมู่ที่ 4 ถนนทางหลวง 3376 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ : 02-9589001-4
แฟกซ์ : 02-5670676
เว็บไซต์ : www.thaifinefoods.co.th

รายละเอียดธุรกิจ :

ผักผลไม้อบกรอบ ธัญพืชอบกรอบ

แผนที่ :


Links