ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด
บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505536000751
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 224 หมู่บ้านร่องนอด หมู่ที่ 9 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
โทรศัพท์ : 053-952256-7
แฟกซ์ : 053-952136
เว็บไซต์ : www.hcgroupthailand.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ดองพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด เพื่อจำหน่าย

แผนที่ :


Links