ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สยาม เอ็ม.ซี. จำกัด
บริษัท สยาม เอ็ม.ซี. จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105544017319
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 8/88 หมู่ที่ 3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-9022585
แฟกซ์ : 02-9098023
เว็บไซต์ : www.smcfruit.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลไม้อบแห้ง ธัญพืชอบกรอบ

แผนที่ :


Links