ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ยูเซ ฟูดส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505550002286
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 19/1 หมู่ที่ 1 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053-036110
แฟกซ์ : 053-859563
เว็บไซต์ : www.yuseifoods.jimdofree.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผัก ผลไม้แช่แข็ง

แผนที่ :


Links