ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107535000079
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 401/1 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-0807899
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : www.malee.co.th

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและน้ำผลไม้ยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์

แผนที่ :


Links