ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท จี ซี เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท จี ซี เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105540034022
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 222/1 ซอยธนาทาวเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-8832105
แฟกซ์ : 02-8832104
เว็บไซต์ : www.gcfood.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผักผลไม้แปรรูป อบแห้ง ฟรีซดราย ผักผลไม้กระป๋อง แช่แข็ง น้ำผลไม้

แผนที่ :


Links