SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เวย์เอ็มดี จำกัด
บจ.เวย์เอ็มดี จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105555180470
หมวดหมู่ : นมและผลิตภัณฑ์นม
ที่อยู่ : 10/22 ซอยรามคำแหง 30/1 แยก 2 ถนนรามคำแหง ต.หัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร #10240
โทรศัพท์ : 083-8608600 
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตจำหน่ายเวย์โปรตีน (ผลิตภัณฑ์หางนม) เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

Links