SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สามมิตรอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105516006294
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 13/8 หมู่ 4 ซอย ถนนเพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ : 034-321455
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

อาหารสำเร็จรูป


Links