ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ยูนิตี้ฟูด จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ฟูด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105535078211
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 63 หมู่ที่ 6 ซอยบางโทรัด ถนนธนบุรี-ปากท่อ ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 02-8400500-9
แฟกซ์ : 02-8400059, 02-8400060 Ext. 201
เว็บไซต์ : www.unityfood.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลไม้แปรรูป

แผนที่ :


Links