ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด
บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745545000791
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 53/12 หมู่ที่ 2 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ต.กาหลง ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 02-8400500-9
แฟกซ์ : 02-8400059 , 02-840-0060 Ext. 201
เว็บไซต์ : www.chinwongfood.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลไม้แปรรูป

แผนที่ :


Links