ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ร่มโพธิ์ทอง 888 โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ร่มโพธิ์ทอง 888 โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0575548000182
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 888 หมู่ที่ 22 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โทรศัพท์ : 053-950532
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : www.rompothong888.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ลำไยแปรรูป ลำไยอบแห้ง

แผนที่ :


Links