ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท บานาน่าโซไซตี้ จำกัด
บริษัท บานาน่าโซไซตี้ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0655554000384
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 2/3 หมู่ที่ 4 ถนนสันติบันเทิง ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65210
โทรศัพท์ : 055-396044
แฟกซ์ : 055-396411
เว็บไซต์ : www.banana-society.com

รายละเอียดธุรกิจ :

กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ตรา บานาน่า โซไซตี้

แผนที่ :


Links