ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ฉัตรไทยฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท ฉัตรไทยฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0935559000045
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 333 หมู่2 ถ.เพชรเกษม41 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์ : 074-841125
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : www.chatthaifoods.com

รายละเอียดธุรกิจ :

OEM ผลไม้แปรรูป ขนมขบเคี้ยว ลูกกวาด ท๊อฟฟี่จากผลไม้ ของฝาก ตรา ศ.พรพรรณ

แผนที่ :


Links