ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งโพธิ์ พืชผล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งโพธิ์ พืชผล
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0663557000880
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 81 หมู่1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150
โทรศัพท์ : 086-1525786
แฟกซ์ : 056-647343
เว็บไซต์ : www.hisobanana.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตกล้วยตากพลังงานแสอาทิตย์ แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผงแป้งกล้วย ตราไฮโซ บานาน่า

แผนที่ :


Links