ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท นโม ฟาร์ม จำกัด
บริษัท นโม ฟาร์ม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0415560001488
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 212 หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310
โทรศัพท์ : 092-2398598
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : Facebook : นโมฟาร์มช้อป Namo Farm Shop

รายละเอียดธุรกิจ :

น้ำผักผลไม้สกัดเย็นธรรมชาติ

แผนที่ :


Links