SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เลต้า จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0195554000877
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 138/17-18 ถนนพหลโยธิน ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี #18140
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

Links