ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โกหลัก จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505555007235
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 37 หมู่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ : 053-457081
แฟกซ์ : 053-457437
เว็บไซต์ : www.intapalum.com

รายละเอียดธุรกิจ :

น้ำอินทผลัม

แผนที่ :


Links