ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาญ่า กรุ๊ป
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาญ่า กรุ๊ป
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0123560004895
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 90/102 หมู่บ้าน วงศ์ชัยนคร หมู่ที่ 3 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 081-9187525
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : www.nayagroup.co.th

รายละเอียดธุรกิจ :

น้ำมังคุด 100 %

แผนที่ :


Links