ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แกรนด์ฟูดโปรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แกรนด์ฟูดโปรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0225555000578
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 35/65 หมู่ที่ 7 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 02-4486459
แฟกซ์ : 02-4486458
เว็บไซต์ : www.dellif.com

รายละเอียดธุรกิจ :

น้ำผลไม้ 100%

แผนที่ :


Links