SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท บิกแบง สปอร์ต นูทริชัน จำกัด
บริษัท บิกแบง สปอร์ต นูทริชัน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105559025541
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 23/19 อาคารสรชัย ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 63 ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-1154623
แฟกซ์ : 02-0263356
เว็บไซต์ : https://www.bigbang.fit/

รายละเอียดธุรกิจ :

อาหารเสริมเพื่อนักกีฬา


Links