ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท กอย่งเชียง กรุ๊ป จำกัด
บริษัท กอย่งเชียง กรุ๊ป จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0675558000435
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 99/3 หมู่ที่ 2 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : 056-024433
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : www.kycgroups.com/index.php

รายละเอียดธุรกิจ :

คัดบรรจุขิงส่งออก

แผนที่ :


Links