ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สติงกี้ ดูรีโอ้ จำกัด
บริษัท สติงกี้ ดูรีโอ้ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105562110309
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 5 หมู่บ้าน ธาริณี ซอยบรมราชชนนี 18 ถนนบรมราชชนนี ต.ตลิ่งชัน อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 02-8809346
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : www.stinkydurio.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ทุเรียนฟรีซดราย

แผนที่ :


Links