SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ซัน สแนค ฟู้ดเทค จำกัด
บริษัท ซัน สแนค ฟู้ดเทค จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745558006220
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 146/13 หมู่ที่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ : 02-8149172-3
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : http://www.thai-foodtech.com/

รายละเอียดธุรกิจ :

การแปรรูปผักผลไม้ ขนมอาหาร ด้วยการฟรีซดราย


Links