ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โคโค่ เมจิก จำกัด
บริษัท โคโค่ เมจิก จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105555100042
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 5/12 หมู่ที่ 6 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : www.kokomagic.com

รายละเอียดธุรกิจ :

น้ำมะพร้าวน้ำหอมอ่อน

แผนที่ :


Links