ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เรียลซิมเพิล จำกัด
บริษัท เรียลซิมเพิล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105547128952
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 38 อาคารคิวเฮ้าส์คอนแวนต์ ชั้น 14 ถนนคอนแวนต์ ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2632-2688
แฟกซ์ : 0-2632-2685
เว็บไซต์ : www.realsimpledrinks.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำผลไม้

แผนที่ :


Links