ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ถกลศรีฟาร์ม จำกัด
บริษัท ถกลศรีฟาร์ม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105509003471
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 55 อาคารไบโอเฮ้าส์ ชั้น 7 ถนนสุขุมวิท 39 ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-2617979
แฟกซ์ : 02-2600771
เว็บไซต์ : www.thakolsrifarm.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลไม้แช่แข็ง

แผนที่ :


Links