ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ปราณบุรี โฮเตอิ จำกัด
บริษัท ปราณบุรี โฮเตอิ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0775537000273
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 179/4 หมู่ที่ 11 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์ : 032-544286-8
แฟกซ์ : 032-544289
เว็บไซต์ : www.hotei.co.th

รายละเอียดธุรกิจ :

สับปะรดกระป๋อง

แผนที่ :


Links