ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505536004854
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 106/5 หมู่ที่ 8 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ : 053-421389-95
แฟกซ์ : 053-420790-1
เว็บไซต์ : www.lannaagro.com

รายละเอียดธุรกิจ :

OEM ผลไม้แช่แข็ง ถั่วแระญี่ปุ่น

แผนที่ :


Links